Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Ελληνικά Video Εκμάθησης του Blender από την μονάδα ΤπΕ

Τα video είναι από την Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας, Εργαστήριο Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,38221, Βόλος.


Τα παρακάτω βίντεο είναι διαθέσιμα σε φορμά webm (με VP8 κωδικοποιητή βίντεο και Vorbis κωδικοποιητή ήχου). Αυτό σημαίνει πως η αναπαραγωγή τους μπορεί να γίνει είτε από φυλλομετρητή που υποστηρίζει πλήρως HTML 5.0 (όπως ο Mozilla Firefox 4.0 ή ο Google Chrome 10.0) είτε από κάποιο λογισμικό αναπαραγωγής μέσων (π.χ. VLC το οποίο και συνίσταται). Συνεπώς, για να τα δείτε on-line θα πρέπει να εγκαταστήσετε στο σύστημα σας είτε Firefox 4.0 είτε Chrome 10.0. Για να τα δείτε off-line, θα πρέπει (α) να τα μεταφορτώσετε στο σύστημα σας (χρησιμοποιώντας π.χ. κάποιο πρόσθετο του Firefox όπως το DownloadHelper) και (β) να εγκαταστήσετε στο σύστημα σας το VLC (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχετε υπόψη πως η μεταφόρτωση τους εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης σας καθώς όλα τα βίντεο είναι υψηλής ανάλυσης (720p) και σχετικά μεγάλης ροής δεδομένων (0.5-1.5 mbps).

 Categories   Number of videos   Newest video 
Επεξεργασία Βίντεο με Blender

Συνοπτική Εισαγωγή στην Επεξεργασία Βίντεο με τη χρήση του Video Sequence Editor

21

 8.2 Καρέ κλειδιά - 2ο μέρος
 από allos
 την Τετ Νοέμ 07, 2012 2:34 pm

Μηχανή Παιχνιδιού του Blender

Συνοπτική Εισαγωγή στη Μηχανή Παιχνιδιού του Blender

5

 Μέρος 6ο: Δημιουργία Εκτελέσιμου Αρχείου
 από allos
 την Τετ Νοέμ 07, 2012 2:03 pm


There are no videos available in this category or already existing videos are not yet released.
If this categroy has sub-categories, place your videos in the sub-category, which fits best!

Ταξινόμηση ανά  Blendergr ©2011 | Developer-Founder Kornarakis Nikos | Co-founder Kampitakis Miron
Follow blendergr on Twitter