Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Open Movie Projects

Title by Duration Rating Views Added by
 Big Buck Bunny Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις 231  από allos
 την Δευτ Οκτ 29, 2012 6:22 pm
 Blender Demo Reel 2013 Blender.org 3:20 Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις 1182  από allos
 την Τετ Ιούλ 31, 2013 4:46 pm
 Elephants Dream [HD] | FULL MOVIE Short film (2006) 10:54 Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσειςΑκόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις 419  από allos
 την Δευτ Οκτ 29, 2012 6:25 pm
 Sintel - Third Open Movie by Blender Foundation 14:48 1 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 4 342  από allos
 την Δευτ Οκτ 29, 2012 5:36 pm
Ταξινόμηση ανά  Blendergr ©2011 | Developer-Founder Kornarakis Nikos | Co-founder Kampitakis Miron
Follow blendergr on Twitter