Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Το καλύτερο βίντεο 10 σύμφωνα με την βαθμολογία

Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα των Top μας 10 Βίντεο που απαριθμούνται από αξιολογήσεις


Back to overview | Τα καλύτερα σε βαθμολογία

Rank Title Artist Category Ratings
1 ΣΕΙΡΑ 1η - Μάθημα 1ο Kostas Nikolopoulos Μαθήματα Blender για αρχάριους 1 2 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 52 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 52 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 52 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 52 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 5
1 Μέρος 1ο & 2ο: Διεπαφή & Εισαγωγή στην Μηχανή Παιχνιδιού του Blender Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας Μηχανή Παιχνιδιού του Blender 1 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 5
1 1.1. Προσαρμογή διεπαφής Blender Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας Επεξεργασία Βίντεο με Blender 1 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 5
1 2.0. Περίγραμμα Ροής Εργασίας Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας Επεξεργασία Βίντεο με Blender 1 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 5
1 3.0. Οργάνωση Υλικού Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας Επεξεργασία Βίντεο με Blender 1 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 5
1 4.0. Δημιουργία Έργου Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας Επεξεργασία Βίντεο με Blender 1 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 5
1 5.0. Προσθήκη Υλικού Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας Επεξεργασία Βίντεο με Blender 1 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 5
1 Blender: Building Generator gr8effect Video Tutorial από τον Δημήτρη Χρήστου 1 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 51 βαθμολόγηση με 5
9 Blender: Easy Stylish Text gr8effect Video Tutorial από τον Δημήτρη Χρήστου 2 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 42 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 42 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 42 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 42 βαθμολογία και μέσος όρος βαθμολόγησης από 4
9 Sintel - Third Open Movie by Blender Foundation Open Movie Projects 1 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 41 βαθμολόγηση με 4

Blendergr ©2011 | Developer-Founder Kornarakis Nikos | Co-founder Kampitakis Miron
Follow blendergr on Twitter